Heeft u een klacht naar aanleiding van uw behandeling bij Fysio Effective Hoornseveld?

Indien dit gebeurt, betreuren we dit uiteraard. Graag komen we met u in gesprek voor opheldering van het probleem, een oplossing en om te leren van de situatie zodat deze in de toekomst niet meer voorkomt.

Binnen de praktijk zijn er klachtenfunctionarissen in de vorm van Jorn Bergers en/of Rick Vredenbregt. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke gespreksbegeleider die geen oordeel vormt over de klacht maar wel het doel van de klacht boven tafel kan krijgen.
Zij komen graag, aanvankelijk telefonisch, met u in contact. Mocht er behoefte naar zijn, kan hier een afspraak in de praktijk uit voortkomen om zodoende tot een oplossing te komen.

Fysio Effective Hoornseveld maakt gebruik van het klachtenreglement van het KNGF. Een onderdeel hiervan is de optie om gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van het KNGF. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

U kunt meer informatie vinden op de website van DeFysiotherapeut